Yıldızname

 Yıldızname burçların popülerlik kazanmasıyla beraber gündeme gelmiş, bireyin doğum saati, günü, ayı ve yılı dikkate alınarak bulunur. Yıldızname kullanılarak bireyin doğumundan ölümüne kadar yaşayabileceği olası olaylar yorumlanabilmektedir.  Bazı yorumcular  yıldızname bulurken anne adı, bireyin adı vb. bazı unsurları da göz önünde bulundurarak daha kapsamlı bilgi vermeye çalışırlar.

Yıldızname de kullanılan veriler (kişinin adı, annesinin adı, doğum tarihi vb.) doğru olduğu sürece daha kesin bilgiler vermek mümkündür. Yıldızname bir fal değildir. Yıldızname kullanılarak kişinin hayatında önem arz eden olayların bireyin üzerindeki iyi ve kötü etkilerine erişmek mümkündür.  Olası negatif durumlara önceden müdahale edebilmek ya da negatif etkiyi en aza indirgeyebilmek için gerçek anlamda yıldızname bakabilen birilerine danışabilirsiniz.

Yıldızname tarihi çok önceki zamanlara kadar uzanır. Bilindiği üzere yıldızname Osmanlı döneminde de çokça kullanılmıştır. Başka kültürlerde de yıldızname bakılır ancak bakan kişinin önemsediği ayrıntılar değişkenlik gösterebilmektedir.  Daha öncede belirtiğimiz gibi yıldızname bir fal değildir ancak günümüzde öyleymiş gibi algılanmaktadır.  Gerçek anlamda yıldızname bakabilen birine denk gelirseniz eğer kendinize ve sizi ilgilendiren birçok şeye dair bilgi edinebilirsiniz.

   Yıldızname birçok probleme çözüm bulmak amacı ile kullanılabilir. Yıldıznamenin tedavi edici bir tarafı yoktur sadece mevcut problemin çözümüne dair bilgi edinme amacı ile kullanılabilir. Yıldızname bir falmış gibi algılanmasına rağmen, yıldızname bakmak için falda olduğu gibi su, kahve, çay, el ya da ayak çizgileri ve başka araçlara ihtiyaç duyulmaz. Yıldızname bakmak için ebcet hesabı kullanılır. Yıldızname bakan kişinin din felsefesine hakim olması, kalbinin temiz olması ve nurani ilme hakim olması gereklidir.

Yıldıznamenin faldan en belirgin farkı olası ya da mevcut problemlere çözüm önerebilmesi ve bilgilendirici nitelikte olmasıdır. Yıldızname bakabilmek için telepati kurmak, hissetmek ve iyi gözlem yapmak gereklidir. Yıldızname bakmaya başlarken ve bitirirken dua okumak gereklidir. Özellikle hayatınızda fazlasıyla problem varsa yıldızname kullanarak çözüm yöntemleri arayabilirsiniz. Yıldıznameyi hem iyi hem de kötü ruh halinde iken baktırabilirsiniz, özünde bilgilendirici olduğu için verilen bilgiler muhakkak işinize yarayacaktır.