Muska Kelimesini önce durumu “Mushaf” başka bir deyişle “sayfalar ve sıralar” biçimindedir. Zamanla kelime bozularak muska biçimini almıştır. Burada bahsi geçtiğimiz muska “cevşen” benzeri İslam dünyasında onay gören niyazlar değildir. Esasen cevşen tarzındaki metinleri İslam ulemasından hiçbir zat”muska” tabiri ile karıştırmamaktadır. Başka Bir Deyişle muska aynı büyü benzeri ek olarak bahsi açılır açılmaz kötülüğü çağrıştıran özdeş […]

Read More »

Medyum