Şifacı Medyum

Eski zamanlardan  bahsederken Anadolu topraklarına değinmemek olmaz. Bu bakımdan eskiden Anadolu’da birçok şifacı olduğunu da söylemek gereklidir. Her ne kadar el verme tekniği sayesinde bir gelişmişlik gösterseler bile, her şifacının farklı farklı yöntemleri ve aynı zamanda özellikleri vardır. El verme ritüeli burada çok büyük olmasa da bir farklılık gösterir. Mesela bu aşamada biri diğerinin elini tutarken onun eli senin elin olsun denir ve ardından karşıda ki kişinin ya ağzına tükürülür ya da tükürüğü ağzına sürülür.

Bundan ziyade ise herkesin bildiği ve günümüzde bile herkesin yaptırdığı bir yöntem olan kurşun döktürme yöntemidir. Kurşun döktürürken kimi inanışlara göre bir bayan yalnızca başka bir bayandan el alabilir inanışı yaygındır. Ama buna neredeyse zıt kıvamda süregelen böyle bir sınırlamanın olmamasıdır.

Bu işlemi yapan kişi öncelikli olan 3 İhlas ve bir Fatiha okuyacaktır ve işlem tam olarak bu noktada başlamış sayılır. Gerekli besmeleler ve dualar dahilinde kurşun eritileceği kaba konur. Diğer yandan ise bir kaba yarım su doldurulurken Felak, Nas ve Cin’de diğer taraftan okunur. Bu işlemler Şifacı Medyumlar tarafından yapılırken bulunan suyun içerisine kurşun dökülür ve devamında ise; tepsiye bir takım materyaller konularak durum yorumlanmaya müsait bir hale gelir. Bazı kişiler bu şekilde haber alır diğer taraftan ve bunların yanı sırada birçok bilgiyi de bu şekilde öğrenmeye çalışırlar.