Nazar Boncuğu işe Yarar mı?

Ülkemizde en çok rağbet edilen ve en çok inanılan batıl inançlardan bir tanesi ise nazar boncuğudur. Nazar boncuğuna herkes inanmakta ve bu şekilde devam etmektedir. Özellikle de evlerin girişin asılan nazar boncukları görürüz. Bunlardan ziyade ise; kollarda veya boyunda bileklik ve kolye olarak görürüz. Peki nazar boncuğunun bu kadar önemli olmasının sebebi nedir, bunlara değineceğiz.

Nazar boncuğu inancının arkasında kalan büyü bir güç yatmaktadır. Tam olarak ise bakışın ruh ile birlikte bütünleşmesidir. Eski zamanda yaşayan insanlar gerek aynalara bakarak gerek suya bakarak gerek ise insanların gözlerine bakarak kendilerini görüyorlardı. Mesela insanların gözlerine baktıkları zaman kendilerini görüyorlardı ve bu da onların lügatında tehlikeli anlamına geliyordu.

Bu korku tam olarak Sümerler’e kadar varıyordur ve Sümerler bir insanın gözleri sayesinde başka birine nazar değdireceğine inanırlardı. Hatta kısaca anlatmak gerekir ise; bir insanın başka bir insanı gözleri ile hasta edebilir hatta öldürebilirdi. Sonra zaman sayesinde bu bakışların anlamları farklı kıstaslara yönlendirildi. İnsanlar bir bakış ile yaşayan şeyleri de kurutmaya yetebilirdi. Ege ve Doğu Akdeniz civarında mavi gözlü insanlar çok daha azdı, bu bakımdan da mavi gözlülerin nazar değdirme olasılığı çok daha fazlaydı. Bu bakımdandır ki nazarı geri itmek için ve nazarın etkili olmaması için mavi göz şeklinde nazar boncukları kullanılır. Nazar boncuğu hikayesi ise buradan gelmektedir.