Medyumluk Çeşitleri

Hayatımızda çoğu şeyi elde etmek için birilerine başvurma gereği duyarız. Çünkü biliriz ki o lede etmek istediğimiz şey bizi istemiyor veya hayırlısı değil. Ama biz aciz insanlarız ve her isteğimizin gerçekleşmesini .isteriz Bu bakımdan medyumlara baş vurmakta buluruz çareyi. Medyumlar bizler için yapılması gereken şeyleri söylerler. Elbette çeşitleri vardır. İki yönden ele alınmaktadır. Birincisi idrak ve irade yönünden medyumluk diğer ise tezahür yönünden medyumluk.

İdrak ve İrade Yönünden Medyumluk

  • Zihinsel Medyumluk

Zihinsel medyumluk tam olarak ruhlar ile iletişime geçen medyumluk olarak tanımlanmaktadır. Bu bakından da bilgi alma alış-verişini sağlayan medyumluk olarak da bilinmektedir.

  • Fiziksel Medyumluk

Özel yeteneğe dayalı medyum çeşidi olarak bilinmektedir. Hiç bir zihinsel güç kullanmadan yalnızca paranormal fenomenler ortaya koyan kişilerdir.

Tezahür Yönünden Medyumluk

  • Sezgisel Medyumluk

Bilinçli olarak yapılan medyumluk olarak bilinmektedir. Yani medyum yaptığı işlerin bilincindedir ve isteğe bağlı olarak yapmaktadır.

  • Mekanik Medyumluk

Sezgisel medyumluğun tam tersi olarak bahsedebiliriz. Bu konumda medyum kendi dışında işlem yapıyordur, yani iradesi dışında olaylar gerçekleştiriliyordur.

  • Otomatik Medyumluk

İki maddenin de karışımı olan bu seçenek biraz da ürpertici olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü medyum yaptığı işleri her ne kadar idrakı doğrultusunda yapıyor olsa bile, iradesi bu sınıf yönünden neredeyse sıfırdır ve bilinçsiz olarak işlem görmektedir.

Baktığımız zaman medyumluğun bile çeşitleri olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan her konu da, her medyumun yardımı alınmıyor.