Aşk Büyüsü Yapan Dürüst Medyum Hoca

Büyüler dünyanın her yerinde asırlarca yapılmış olan uygulamalardır. Bu uygulamaların basit prensibi ise tabiat üstü güçleri muayene altına alıp emele uyumlu şekilde bu güçleri yönlendirebilmektir. Bu noktada ise etkin meydana gelen çok mühim büyü türleri meydana çıkmıştır. Bilhassa de direk emele odaklı geliştirilen mühim büyüler ad yaparken bu büyülerin sıkı niyetli ya da berbat niyetli olarak bölünmesi da öne çıkabilir. Fakat yapılmış olan büyü her her halükarda kesinlikle bir medyum aracılığıyla yapılmalıdır. Sözgelişi en mühim büyülerden meydana gelen ayırma büyüsü emele uygunluk tarafından kesin bir medyum aracılığıyla yapılmalıdır. Zira fakat böyle en çok başarılı ve en tam olarak neticeler alınır.
Öte taraftan yalnızca ayırma büyüsü değil, soğutma büyüsü de işinin ehli medyumlar aracılığıyla yapılmalıdır. Bu şekilde hem bir amacın anında gerçekleşmesi, hem bir de gereksinim duyulan bir takım noktalar anlaşılabilir. En sonunda insan yaşamını değiştirecek tesirlere sahip meydana gelen bu büyüler birçok yönden seçim edilirlerken, vatandaşlar hem bir bizzat yaşamları amaçlı, hem bir de başkalarının yaşamları amaçlı bu stil büyülerden yararlanmak isteyebilirler. İşinde çok sıkı meydana gelen medyumların esasen bu stil vaziyetlerde uygulamaları standart ve etkin meydana geldiği amaçlı istenilen her emele yönelik bu medyumlar büyü yapabilmektedir. Büyünün yapılışı esnasında gerekli olan kimi materyaller de büyüyü yaptıran aracılığıyla sağlamak edilir. Sonucu Olarak medyumun dualarıyla bu yapılmış olan büyü desteklenir ve bitirir.